Brave Capital

En förstklassig investeringsförvaltare

Brave Capital tillhandahåller investeringsprodukter med hög avkastning för såväl organisationer som privata investerare. Vi strävar efter att erbjuda de högsta möjliga riskjusterade vinsterna genom en kombination av avancerad förvaltning och institutionella ledningsprinciper.

Brave Capital – Kärnkompetenser

Investeringar i
fast egendom

Investeringar i
förnybar energi

Opportunistiska
investeringar

Företagsförvärv

Förmögenhets-
förvaltning

Tillgångsförvaltning

2019 överskred Brave Capitals investeringar

200 MILJONER KONTAKTA OSS
ESTLAND
MALTA
FRANKRIKE
SPANIEN
USA
NORGE
FINLAND

Brave Capital låter sig inte begränsas av geografiska gränser. Idag förvaltar bolaget framgångsrika investeringar bland annat i Spanien, Malta, Frankrike, USA, Norge och Finland. Brave Capital strävar kontinuerligt efter tillväxt och maximal vinst från möjligheter som finns i mogna, högutvecklade västerländska marknadsekonomier.

Brave Capital har sitt säte i Estland

– en EU-medlemstat med mycket konkurrenskraftig och stabil affärsmiljö.

Låga krav på kapitalisering (skuldsättningsgrad)

Inga krav

Bolagsskatt

0%

Skatt på utdelningar

20%

Effektiv skattesats för specialbolag

0%

Högavancerade webblösningar

Estlands system för 'e-uppehållstillstånd' gör det enkelt för utländska investerare att använda trygga e-tjänster som folk i Estland redan uppfattar som något naturligt. 'E-uppehållstillstånd' är ett tryggt statligt digitalt identitetssystem för personer utan hemvist i landet. Det möjliggör digitala underskrifter och minskar således behovet för investerare att vara fysiskt närvarande.